Vliegwiel voor nationaal eerstelijns onderzoek

Na een sluimerende start moet het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde uitgroeien tot een nationaal icoon voor prospectief onderzoek in de eerste lijn.

In H&W (september 2020) vertellen kwartiermakers en huisartsen Jochen Cals en Marco Blanker over de visie van de consortiumleden over wetenschappelijk onderzoek door huisartsen (PDF).

‘De Nederlandse eerstelijnszorg is een prachtig systeem waar heel de wereld naar kijkt. Maar we moeten eerlijk zijn. Als het gaat om het uitvoeren van prospectief on­derzoek met grote aantallen patiënten, dan zie je het vaak misgaan’, zegt hoogleraar huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht Jochen Cals. ‘Je idee en onderzoek kunnen nog zo goed zijn, alleen met voldoende patiënten kan je je hypothese toetsen. Een oorzaak hiervan is het klassieke systeem waarbij vakgroepen huisartsgeneeskun­de onderzoek doen vanuit hun eigen regio en speerpun­ten.’

Huisarts en epidemioloog bij de afdeling huisartsgenees­kunde en ouderengeneeskunde van het UMCG, Marco Blanker:

‘Tot voor kort was het not done dat vakgroepen in elkaars gebied patiënten rekruteerden. Alleen als je on­voldoende patiënten had, ging je in overleg met een ande­re regio met de vraag ook daar te mogen rekruteren. Het is helemaal niet zo gek om meteen huisartsen uit meer­dere regio’s te betrekken. Een huisarts in Groningen die graag onderzoek naar hart­ en vaatziekten doet, zit niet te wachten op mijn studies naar buik­ en bekkenklachten, maar zal een stapje harder lopen voor onderzoek in zijn eigen interessegebied.’

Lees het hele artikel als PDF of op H&W.org (login vereist).