Onderzoek

Lopend onderzoek

Veranderingen in organisatie en zorggebruik in de huisartsendagzorg en op de huisartsenpost: lessen van de COVID-19 pandemie

Partners: Nivel, UMCG, Radboud UMC, Maastricht UMC

In september zijn het Nivel en het UMCG in samenwerking met de academische netwerken van het Radboud UMC Nijmegen en UMC Maastricht van start gegaan met het ZonMw-gesubsidieerde onderzoek naar “Veranderingen in organisatie en zorggebruik in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost: lessen van de covid-19 pandemie”.


Zorggebruik in de eerstelijnszorg tijdens de corona pandemie: een landelijk populatieonderzoek vanuit het perspectief van de patiënt en de zorgverlener

Partners: Erasmus MC, UMC Utrecht, UMCG, Maastricht UMC, Amsterdam UMC, Radboud UMC

Sinds de COVID-19 uitbraak zijn mensen reguliere zorg gaan mijden. Wat daarvan landelijk en regionaal de gevolgen zijn en wat de feitelijke redenen hiervoor zijn, zowel van de patiënt als van de eerstelijnszorgverlener, wordt in dit project onderzocht.


Onderzoek naar niet-geteste COVID-19-sterfgevallen en intensieve zorg thuis

Het Consortium Huisartsgeneeskunde (de 8 universitaire vakgroepen huisartsgeneeskunde) wil landelijk in kaart brengen wat de aantallen COVID-19 patiënten zijn die intensieve en palliatieve COVID-zorg van huisartsen ontvangen buiten het ziekenhuis. Dat geldt ook voor het aantal sterfgevallen door COVID-19 waarbij geen PCR-diagnostiek is gedaan. Niet-geteste patiënten komen nu niet voor in de statistieken, die zich voornamelijk richten op ziekenhuizen en intensive care. Huisartsen kunnen ook meldingen invoeren over overleden COVID-19-patiënten van de afgelopen weken. De meldingen kunnen worden gedaan via ZorgDomein waarmee 91% van de huisartsen al werken voor beveiligde gegevensuitwisseling zoals verwijsbrieven naar het ziekenhuis.