Consortium Huisartsgeneeskunde start onderzoek naar niet-geteste COVID-19-sterfgevallen en intensieve zorg thuis

Het Consortium Huisartsgeneeskunde (de 8 universitaire vakgroepen huisartsgeneeskunde) wil landelijk in kaart brengen wat de aantallen COVID-19 patiënten zijn die intensieve en palliatieve COVID-zorg van huisartsen ontvangen buiten het ziekenhuis. Dat geldt ook voor het aantal sterfgevallen door COVID-19 waarbij geen PCR-diagnostiek is gedaan. Niet-geteste patiënten komen nu niet voor in de statistieken, die zich voornamelijk richten op ziekenhuizen en intensive care. Huisartsen kunnen ook meldingen invoeren over overleden COVID-19-patiënten van de afgelopen weken. De meldingen kunnen worden gedaan via ZorgDomein waarmee 91% van de huisartsen al werken voor beveiligde gegevensuitwisseling zoals verwijsbrieven naar het ziekenhuis. Het Consortium verwacht in de week van 20 april de eerste landelijke resultaten te kunnen delen.

De impact van de Corona-pandemie is groot, ook op de huisartsenzorg. Elke dag lezen we over IC-bedden in het nieuws, en dat domineert alle berichten. In alle overzichten van het RIVM komen alleen PCR-test-bevestigde patiënten voor. Dat geldt ook voor de overleden patiënten. Als er twee patiënten in een zorgcentrum positief testen stopt de GGD (tot op heden) met testen. De overlijdens van niet-PCR-geteste patiënten in de zorgcentra gaan niet mee in de cijfers.

Ondertussen leveren huisartsen buiten het ziekenhuis veel zorg aan patiënten met een sterk vermoeden van een COVID-19-infectie. Een deel van deze COVID-verdachte patiënten is kwetsbaar, maar wordt niet ingestuurd wanneer de voor- en nadelen van een ziekenhuisopname zijn afgewogen door huisarts en patiënt en/of mantelzorg. De patiËnten die ongetest thuisblijven en overlijden worden ook niet meegenomen in de cijfers.

De 8 universitaire onderzoeksafdelingen Huisartsengeneeskunde in Nederland, samenwerkend in het consortium Huisartsgeneeskunde, starten daarom onderzoek om inzicht te krijgen in: 

  • Hoeveel intensieve (soms palliatieve) zorg huisartsen leveren aan kwetsbare COVID-19 verdachte patiënten die bewust NIET worden ingestuurd naar het ziekenhuis (thuis, of in speciale Corona voorzieningen)
  • COVID-19-gerelateerde sterfgevallen buiten het ziekenhuis, ook van patiënten waarbij geen COVID-19 PCR-diagnostiek is gedaan. 

Jochen Cals, huisarts en hoogleraar aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht, en Marco Blanker, huisarts en universitair hoofddocent UMCG, coördineren het Consortium Huisartsgeneeskunde en dit onderzoek.

Jochen Cals: “Huisartsen leveren, samen met de thuiszorg en mantelzorgers, vaak palliatieve zorg voor deze patiënten. In de overzichten van het RIVM komen echter alleen PCR-test-bevestigde patiënten voor. Dat geldt ook voor de overleden patiënten. De overlijdens van niet PCR-geteste patiënten thuis, in zorgcentra of elders gaan niet mee in de cijfers. Het Consortium wil die RIVM-cijfers aanvullen, en de rol van de huisarts in de corona pandemie goed belichten.”

Marco Blanker: “Door vermoeden op COVID-19 te registreren in zorgdomein kan iedere huisarts meewerken aan meer kennis en inzicht over COVID en specifiek de zorg die dit vraagt vanuit de eerste lijn huisartsenzorg. Wij horen van collega huisartsen dat zij hier ook behoefte aan hebben.”

Het consortium heeft samenwerking gezocht en gevonden met Zorgdomein. Dit verwijsplatform wordt door ruim 90% van de huisartsen dagelijks gebruikt. In Zorgdomein komt een meldknop om deze patiënten te registreren. Het geeft de huisartsen ook de kans om de inmiddels overleden, maar officieel niet meegetelde, patiënten te registreren. Dick Gorris (CEO van ZorgDomein): “De Corona-crisis stelt de Nederlandse zorg voor serieuze uitdagingen. ZorgDomein wil ook hierin onderdeel zijn van oplossingen en draagt hiervoor op meerdere manieren op eigen kosten bij. Wij zien het belang van het onderzoek dat het Consortium Huisartsgeneeskunde wil uitvoeren en de waarde die de inzet van ZorgDomein hierin kan hebben. Vandaar dat we direct een team beschikbaar hebben gesteld om de informatieverzameling voor het onderzoek mogelijk te maken.”

Over ZorgDomein

ZorgDomein is een onafhankelijk platform dat vraag en aanbod in de zorg bij elkaar brengt. Patiënten en verwijzers kunnen vervolgzorg vergelijken en kiezen, zorgverleners zijn beter geïnformeerd en kunnen beter samenwerken omdat alle benodigde gegevensuitwisseling digitaal verloopt. ZorgDomein is veruit de meest gebruikte manier om digitaal te verwijzen, diagnostiek aan te vragen, consulten op afstand te doen en over patiënten te overleggen. Vrijwel alle huisartsen, ziekenhuizen, zelfstandige klinieken en laboratoria gebruiken ZorgDomein, evenals GGZ-, VV&T- en andere zorginstellingen, gemeenten, paramedici en vrijgevestigde professionals.

Planning

Het onderzoek is live gegaan op 14 april 2020.

Werkbelasting voor de huisarts

Het invullen van de gegevens kost ongeveer 1 minuut. Zie ook onderstaande animatie:

Veiligheid

Dit onderzoek is AVG-proof. Alleen de leeftijd, het geslacht, de eerste twee cijfers van de postcode en de antwoorden van de huisartsen in het formulier worden gedeeld met het Consortium. Deze informatie is niet tot de individuele patiënt te herleiden, maar kan wel gebruikt worden om regionale overzichten te maken.

De METC (medisch-ethische toetsingscommissie) Maastricht heeft dit onderzoek getoetst, en een positief besluit afgegeven.   

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek loopt het contact via de Universiteit Maastricht, Mark van der Linde, persvoorlichter, mark.vanderlinde@maastrichtuniversity.nl of 043-3885071

Voor meer informatie over het Consortium Huisartsgeneeskunde kunt u hier een verzoek indienen of uw reactie achterlaten. Wij zullen dan contact met u opnemen indien gewenst.