Lancering Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde

Op 1 februari neemt prof. Jeroen Geurts, voorzitter van ZonMw, het eerste exemplaar van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde in ontvangst. De Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde kwam tot stand in samenwerking met alle universitaire afdelingen huisartsgeneeskunde en bevat bijna 800 huisartsgeneeskundig relevante onderzoeksvragen. Het is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij huisartsgeneeskundig onderzoek. De Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde biedt inspiratie bij de onderwerpskeuze en geeft richting aan onderzoekers, financiers, beleidsmakers en patiëntenorganisaties voor toekomstig huisartsgeneeskundig onderzoek.

De Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde is een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en is voorbereid door de Adviesgroep Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde, onder voorzitterschap van prof. André Knottnerus. Alle afdelingen huisartsgeneeskunde van de acht Universitair Medische Centra ondersteunen de onderzoeksagenda.

Belangrijkste onderzoeksvragen

De Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde biedt een overzicht van de belangrijkste onderzoeksvragen die de komende jaren aandacht vragen. Het uiteindelijke doel is zinvol onderzoek in de huisartsgeneeskunde en daardoor de best mogelijke zorg voor de patiënt.

Bestuursvoorzitter Rob Dijkstra van het NHG: “Huisartsgeneeskundig onderzoek is van grote maatschappelijke waarde voor de Nederlandse gezondheidszorg. Naar veel klachten en problemen waarmee patiënten naar hun huisarts gaan is geen onderzoek gedaan. Om goede zorg voor patiënten te kunnen bieden, is wetenschappelijk onderzoek naar veelvoorkomende klachten en problemen hard nodig.”

ZonMw onderschrijft het belang van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde en zal proberen de geprioriteerde onderwerpen in relevante programma’s op te nemen, zodat er onderzoeksvoorstellen ingediend kunnen gaan worden.

Top 10

Er is gedurende 2 jaar met meer dan 100 stakeholders, onder andere patiëntenorganisaties, wetenschappelijke beroepsverenigingen en onderzoeksfondsen, gewerkt aan het overzicht van relevante onderzoeksvragen. Het overzicht is gebaseerd op zowel de kennislacunes voortkomend uit de NHG-Standaarden als input uit het veld. De agenda bevat in totaal 787 onderzoeksvragen die sterk praktijkgericht zijn. Ze zijn ingedeeld in medische gebieden, zoals ogen, oren, huid, luchtwegen, hart- en vaatstelsel, en in overstijgende thema’s als alledaagse aandoeningen, ouderen, jeugd, geestelijke gezondheidszorg, e-health en innovatie. De onderzoeksvragen zijn geprioriteerd per medisch gebied en per thema: het rapport bevat voor elk medisch deelgebied en thema een top 10. De bedoeling is dat deze vragen hun weg zullen vinden naar allerlei onderzoeksprogramma’s.

Levend document

Binnen de huisartsgeneeskunde rijzen steeds weer nieuwe vragen. De onderzoeksagenda wordt daarom gezien als een levend document dat steeds weer aanvulling en actualisering behoeft. Een continue bron van relevante onderzoeksvragen en inspiratie.