Jochen Cals en Marco Blanker nieuwe coördinatoren Consortium Huisartsgeneeskunde

Vanaf de start van het Consortium Huisartsgeneeskunde in 2013 heeft Hans van der Wouden een coördinerende taak gehad. In die periode zijn verschillende projecten beoordeeld en uitgevoerd. In 2018 vond een evaluatie plaats van de activiteiten van het Consortium. Per mei 2019 hebben Jochen Cals (Maastricht UMC) en Marco Blanker (UMCG) de taak van coördinator van Hans overgenomen. Hans wordt hartelijk bedankt voor zijn voortrekkersrol bij de totstandkoming van het Consortium.

Lisette Verlee zal vanuit het NHG het Consortium Huisartsgeneeskunde ondersteunen.