Gegevens verwerkt tot en met donderdag 23 april 2020

Huisartsen kunnen via de meldknop in ZorgDomein patiënten melden die zijn overleden door COVID-19, of thuis intensieve zorg hebben gekregen. Bij deze laatste groep gaat het om patiënten waarbij er door huisarts en patiënt bewust voor gekozen is om niet meer naar het ziekenhuis te gaan. Voor beide categorieën kunnen ze zowel patiënten melden met een PCR-bevestigde COVID-19-infectie als patiënten met een klinisch beeld sterk verdacht voor COVID-19.

De registratie bevat dus geen verdenkingen op COVID-19 in mildere gevallen. Hiervoor zijn momenteel andere registraties.

Huisartsen hebben informatie gedeeld over 2.119 patiënten. Hierover vulden zij 2.157 formulieren in. Van 38 patiënten was zowel een intensieve zorg melding als een overlijden gemeld.

47% van de overlijdensmeldingen gingen over patiënten die PCR-bevestigd waren; 53% over klinisch verdachte, maar niet-geteste patiënten.

Spreiding van de meldingen over het land volgt het patroon van de bekende COVID-19-haarden (zie figuur).

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen volgt het patroon van landelijke registratie(s) van al bevestigde COVID-19-overlijdens (zie figuur).

Hierin valt op dat al voor het eerste officieel bevestigde COVID-19-sterfgeval (op 6 maart 2020) een aantal patiënten is overleden met een sterke verdenking op COVID-19. Dit is te verklaren doordat huisartsen achteraf het beeld hebben herkend, of omdat na een sterfgeval bijvoorbeeld een partner positief werd getest.

De gemiddelde leeftijd van overleden patiënten was 84 jaar. Vijftien procent overleed in het ziekenhuis. Deze gevallen worden verder buiten beschouwing gelaten.

Van de overlijdens buiten het ziekenhuis waren het verzorgingshuis en de eigen woning in respectievelijk 46% en 36% van de gevallen de plaats van overlijden, 15 procent overleed in een eerstelijnsverblijf, covid afdeling, verpleeghuis of hospice. 

Van de thuis overleden patiënten kreeg 18% zuurstof toegediend. Bij driekwart van de patiënten werd morfine gebruikt en bij iets meer dan de helft werd midazolam toegediend.

Intensieve zorg thuis

De gemiddelde leeftijd van de 759 thuis intensief begeleide patiënten was 80 jaar. In 63% van de gevallen ging een melding over een vrouw.

Kwetsbaarheid van patiënten is ingeschat door de huisarts op basis van de Clinical Frailty Score. Van de 759 patiënten werd 70% ingeschat als licht kwetsbaar tot terminaal ziek (score 5-9).

De redenen om niet meer naar het ziekenhuis te gaan waren divers. De wens van de patiënt is het meest genoemd (55%), gevolgd door somatische kwetsbaarheid (ook 55%) en geestelijke kwetsbaarheid (31%). Verwachte isolatie zonder bezoek was voor 22% van alle thuis begeleide patiënten een reden voor niet verwijzen.

NB deze percentages komen samen boven 100% omdat meerdere redenen konden worden aangegeven.

De meeste patiënten bleven thuis met (26%) of zonder (30%) thuiszorg ondersteuning; 28% verbleef in een verzorgingshuis. De overige verbleven in een eerstelijnsverblijf (ELV), covid afdeling, verpleeghuis of hospice. 

In totaal begeleidden huisartsen 1.778 patiënten, waarvan 1.089 als overleden zijn gerapporteerd (70% klinisch verdacht, en 30% positief geteste patiënten).

Disclaimer: het meldingssysteem wordt voortdurend gevuld met nieuwe meldingen. Huisartsen kunnen zowel met terugwerkende kracht melden, als patiënten van de huidige week. Bovenstaande is een eerste overzicht. We verwachten over 2 weken ook overzichten te kunnen geven per provincie.