Veelgestelde vragen COVID-19

Waarom niet alle Covid-19 verdenkingen melden?

De registratielast moet minimaal zijn. Dat ziet u ook aan de minimale hoeveelheid vragen, die binnen 1 minuut te beantwoorden zijn. Huisartsen zijn al druk genoeg. Deze twee categorieën COVID-19 patiënten ontbreken in alle overzichten en wij als huisartsen hebben deze data. Voor COVID-19 in het algemeen zijn reeds verschillende andere systemen in Nederland zoals NHGdoc/Medicom, en coronainkaart.nl


Vervangt de melding van overlijden de GGD-melding?

Nee. Patiënten die PCR-positief getest zijn moeten worden gemeld aan de GGD. Registreer deze patiënten wel. Dit geeft straks een betere weging tov de overleden patiënten die niet werden getest.


Kan ik ook patiënten melden als ik dienst doe op de HAP?

Nee. We vragen of de eigen huisarts(enpraktijk) de melding wilt doen, aangezien de eigen huisarts het beloop en de details van de Covid-19 infectie bij die patiënt kent, en ook of de patiënt PCR-positief getest is of niet. U kunt bij voorkomende gevallen op de HAP natuurlijk wel een notitie maken in de huisartsenbrief als reminder om te melden.


Moet ik patiënt of nabestaande om toestemming vragen?

Nee dat hoeft niet. De METC heeft geoordeeld dat melden mag omdat de data enkel voorzien van de eerste 2 cijfers van de postcode, geslacht en leeftijd niet meer herleidbaar zijn bij analyse en de cijfers een algemeen maatschappelijk belang dienen. Voorts wordt het meldformulier als EDIFACT bericht gekoppeld in het dossier van de patiënt, waardoor voor huisarts (en evt. patiënt) inzichtelijk is wat gemeld is. Zie verder ook onder ‘is de data veilig?’ Natuurlijk mag u de melding bespreken met patiënt of nabestaande.


Ik kan in NHGDoc en Medicom ook COVID-19 registreren; is dat hetzelfde?

Nee. Het Consortium vraagt u in ZorgDomein enkel de overlijdens en palliatieve/intensieve patiënten te registreren. Omdat wij geen toegang tot het medisch dossier van de patiënt hebben bij deze melding is toestemming van de patiënt of nabestaande niet vereist.

Bij het NHGDoc en Medicom initiatief kunt u ALLE COVID-19 contacten registreren. Daarbij dient wel expliciet toestemming aan de patiënt te worden gevraagd omdat er een deel van het medisch dossier naar de dataserver van Stichting STIZON wordt gestuurd. Bij NHGDoc en Medicom gaat het dus om álle COVID-19 contacten. De Consortium melding in ZorgDomein gaat enkel over overlijden en palliatieve/intensieve zorg aan kwetsbare patiënten die u niet meer naar het ziekenhuis stuurt.


Wat is de rol van ZorgDomein in dit project?

Het Consortium heeft ZorgDomein benaderd omdat >90% van de huisartsen dit dagelijks gebruikt. ZorgDomein ziet het belang van het onderzoek dat het Consortium Huisartsgeneeskunde wil uitvoeren en de waarde die de inzet van het platform hierin kan hebben. ZorgDomein ondersteunt het onderzoek van het Consortium Huisartsgeneeskunde door het proces van het aanmelden en registreren van patiënten voor huisartsen eenvoudig mogelijk te maken. ZorgDomein heeft in huisartsen de belangrijkste gebruikersgroep en wil zonder financieel belang de zorg in deze tijden ondersteunen waar mogelijk.


Is de data veilig? Van wie is de data?

De gegevensbescherming en privacy zijn in het onderzoek geborgd en goed bevonden door de Medisch Ethische Commissie van het MUMC+. Belangrijk aspect is dat er gezorgd is dat van elke melding alleen de voor het onderzoek benodigde gegevens worden doorgestuurd naar het Consortium Huisartsgeneeskunde (projectleiding vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht). Dit is een beperkte set aan gegevens die niet te herleiden is naar patiënten. De Universiteit Maastricht is eigenaar van deze niet-herleidbare data. Na overdracht van de data zal ZorgDomein deze gegevens verwijderen, dat is contractueel vastgelegd. De meldende huisarts vindt de gegevens gedurende 18 maanden terug in het regie-overzicht in ZorgDomein, zoals ook bij verwijzingen. De huisarts krijgt van elke melding een edifact bericht teruggekoppeld in het dossier van de patiënt. Zo kan de huisartsenpraktijk en eventueel de patiënt altijd zien wat er gemeld is.


Waarom worden deze gegevens niet uit de bestaande onderzoeksnetwerken gehaald?

Vrijwel elke vakgroep heeft een eigen huisartsennetwerk waaruit zeer bruikbare gegevens te halen zijn. De informatie die we specifiek over deze groep patiënten met deze nieuwe infectieziekte (zonder goede ICPC-codering) nodig hebben, kunnen we niet uit reguliere systemen halen.