Deelnemers consortium

Portretfoto Hans van der Wouden

Amsterdam UMC – VUmc en AMC

Dr. J.C. (Hans) van der Wouden: j.vanderwouden@amsterdamumc.nl

Aandachtsgebieden:

 • Ouderenzorg in de eerstelijn
 • Diabetes, overgewicht en osteoporose
 • Soma en Psyche (SOLK, duizeligheid, migraine, depressie)

Onderzoekslijnen:

 • Hart- en vaatziekten
 • Oncologie
 • Onderzoek van onderwijs

Erasmuc MC

Prof.dr. B.W. (Bart) Koes: b.koes@erasmusmc.nl

Aandachtsgebieden:

 • Aandoeningen van het Bewegingsapparaat
 • Aandoeningen bij kinderen
 • Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten
 • Onderzoek van Onderwijs

LUMC

Prof. Dr. N. (Niels) Chavannes: N.H.Chavannes@lumc.nl

Thema

In het LUMC is de afdeling PHEG bij uitstek de afdeling die zich beweegt op het terrein van het maatschappelijk outreach gebied Population Health, dat het LUMC in 2018 toevoegde aan haar ambities. Er zijn twee succesvolle onderzoekslijnen (Geriatrics in Primary Care (GPC) en Prevention, Population Health and Disease management (PrePoD)) en twee “Living Labs” van waaruit het onderzoek voornamelijk plaatsvindt: het National eHealth Living Lab (NeLL) in Leiden en het Population Health Living Lab op de LUMC Campus Den Haag. Er zijn vijf thema’s, waarin wij onderzoek doen op het gebied van hart-vaatziekten, diabetes, GGZ, oncologie, COPD en infecties:

 • Population Health Management
 • eHealth applications
 • Ouderengeneeskunde
 • Syndemics in Public Health
 • Levensloopgeneeskunde.

Maastricht UMC

Prof.dr. J.W.L. (Jochen) Cals (Coördinator consortium huisartsgeneeskunde): j.cals@maastrichtuniversity.nl of 043-3882441

Aandachtsgebieden:

 • Diagnostiek
 • Gezamenlijke besluitvorming, implementatie richtlijnen en interprofessioneel samenwerken
 • Implementatie van richtlijnen

Klinische gebieden:

 • Infectieziekten
 • Hart- en vaatziekten
 • Bewegingsapparaat en astma/COPD

Nivel

Dr. ir. J. (Joke) Korevaar: j.korevaar@nivel.nl

Aandachtsgebieden Nivel vanuit het themagebied huisartsgeneeskunde:

 • Oncologie
 • Infectieziekten
 • GGZ – psychische gezondheid
 • Hart- en vaatziekten
 • Organisatie van zorg – Integrale zorg
 • Palliatieve zorg/euthanasie
 • Monitoring geneesmiddelen voorschriften

Radboud UMC

Dr. T.C. (Tim) Olde Hartman: tim.oldehartman@radboudumc.nl

Aandachtsgebieden:

 • Chronische zorg en multimorbiditeit (COPD, HVZ, nierschade)
 • Persoonsgerichte generalistische GGZ (angst/depressie en SOLK)
 • Transmurale zorg en innovatie
 • Longitudinale morbiditeitsregistratie
 • Arts-patiënt communicatie en relatie

UMCG

Prof. Dr. M.Y. (Marjolein) Berger (voorzitter IOH-R): m.y.berger@umcg.nl

Thema’s van de afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde UMCG:

 • Organisatie en kwaliteit van eerstelijns zorg
 • E-health ter ondersteuning van patiënten in de eerstelijn
 • Psychische gezondheid

Binnen de huisartsgeneeskunde met name toegepast binnen de volgende aandachtsgebieden:

 • Oncologie (leven met kanker)
 • Buik- en bekkenproblematiek bij kinderen en (jong)volwassenen

UMCG

Dr. M.H. (Marco) Blanker – Coördinator consortium  huisartsgeneeskunde: m.h.blanker@umcg.nl

Dezelfde thema’s van de afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde UMCG als bovenstaand.

UMC Utrecht

Prof. dr. F.H. (Frans) Rutten: F.H.Rutten@umcutrecht.nl

Aandachtsgebieden:

 • Cardiovasculaire aandoeningen
 • Infectie/immuniteit
 • Oncologie en palliatieve zorg
 • Patiëntveiligheid
 • Onderzoek van onderwijs

NHG

Prof. dr. J.S. (Jako) Burgers: j.burgers@nhg.org

Het NHG is geen onderzoeksinstituut maar participeert soms actief in projecten op gebied van:

 • (Methoden van) richtlijnontwikkeling
 • Implementatie en kwaliteit van zorg
 • Kernwaarden huisartsgeneeskunde
 • Persoonsgerichte zorg en gedeelde besluitvorming

Het NHG ontwikkelt en beheert tevens de Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde.

NHG

Drs. E. (Lisette) Verlee (secretaris consortium huisartsgeneeskunde).

Het NHG is geen onderzoeksinstituut maar participeert soms actief in projecten op gebied van:

 • (Methoden van) richtlijnontwikkeling
 • Implementatie en kwaliteit van zorg
 • Kernwaarden huisartsgeneeskunde
 • Persoonsgerichte zorg en gedeelde besluitvorming

Het NHG ontwikkelt en beheert tevens de Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde.