Het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde is in 2013 gevormd door de werkgroep Research van het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH-R).

Doel is om de optimale voorwaarden te scheppen en te onderhouden voor onderzoek op het gebied van de eerstelijnsgeneeskunde en in het bijzonder de huisartsgeneeskunde in Nederland, waaronder grootschalig multicentrisch onderzoek.

Nieuws

Eerder nieuws →

Deelnemers

Aan het consortium nemen alle universitaire afdelingen huisartsgeneeskunde deel:

Het consortium werkt nauw samen met het Nivel en wordt gefaciliteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap.